Steeds meer en steeds complexere regels over financieel toezicht

Wij adviseren hen bij vragen over marktmisbruik, compliance, aanvraag van vergunningen en registraties, de zorgplicht van betrokken partijen, betaaldienstverlening, derivaten, crowdfunding, uitgifte van effecten en investeren in en door beleggingsfondsen. Ook hebben wij een goede relatie met de diverse toezichthouders, waardoor wij de juiste wegen voor onze cliënten kunnen bewandelen.  

Onze dienstverlening ‘financieel toezichtrecht en effectenrecht’ omvat onder andere:

  • Het adviseren over (de gevolgen van) huidige en toekomstige toezichtregels;
  • Het structureren van en assisteren bij financiële transacties van Nederlandse en buitenlandse ondernemingen, waaronder beursintroducties en openbare biedingen;
  • Het adviseren en begeleiden van toetreders tot de kapitaalmarkt, waaronder aanbieding van effecten;
  • Het opzetten en (her)structureren van beleggingsinstellingen/fondsen;
  • De inrichting van de bedrijfsvoering van financiële ondernemingen en het adviseren over de compatibiliteit van processen en procedures met toezichtwetgeving;
  • Het begeleiden van markttoetreding van Nederlandse en buitenlandse financiële ondernemingen, inclusief vergunningentraject, marketing in lijn met relevante wetgeving, etc.); en
  • Ondersteunen van discussies met de toezichthouders, zowel informeel als voor de rechter.

Dankzij onze brede nationale en internationale netwerken en transactievaardigheden zijn de advocaten van AKD  in staat u op veel gebieden binnen het financieel toezichtrecht en effectenrecht te ondersteunen.

Lees meer
Meer Insights

Insights

Jasper Verhoog en Irma Langeraert geven demo over de obligatielening 2.0

04 nov 2019 | Nieuws

Een betaalbare, veelzijdige en duurzame oplossing in een veranderend financieringslandschap.