Over Jeanette Luijten

Jeanette Luijten is advocaat bij AKD. Ze is specialist in civiel bouwrecht met een sterke focus op, en veel kennis over, internationale bouw- en vastgoedprojecten. Jeanette adviseert en procedeert veel bij bouwgeschillen. Denk aan geschillen over gebreken, meerwerk, stagnatieclaims, retentierecht en ontbinding en opzegging van overeenkomsten.

Regelmatig ondersteunt Jeanette opdrachtgevers bij infrastructurele werken in bijvoorbeeld de grond-, weg- en waterbouwsector of GWW-sector. Zij profiteren van haar praktische insteek en haar vermogen om zeer complexe aangelegenheden om te zetten in duidelijke taal. Jeanette heeft niet alleen een uitstekend gevoel voor het juridische speelveld, maar ook voor de diverse belangen die daarin een rol spelen: financieel, politiek en commercieel.

Jeanette heeft ruime kennis van rechten en verplichtingen van partijen in de bouw (Stabu, RAW, UAV 1989, UAV 2012, UAV-GC 2005 en DNR 2005/2011). Ook heeft ze veel ervaring met procederen bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw en de civiele rechter.

Verder is Jeanette ervaren in het adviseren en procederen – bij de burgerlijke rechter of arbiters – naar aanleiding van vastgoedtransacties. Denk aan disputen door het ‘breken’ van koop- en samenwerkingsovereenkomsten, het afhandelen van claims vanwege schade door non-conformiteit, en ‘crisisgerelateerde’ aangelegenheden zoals financieringsproblemen of afnamegeschillen.

Lees meer

Meer over
Jeanette

Opleidingen
  • Universiteit van Maastricht: Rechten
  • Instituut voor Bouwrecht: Privaatrechtelijk Bouwrecht
  • Grotius Academie: Onroerend Goedrecht
Toegelaten tot de orde van advocaten
  • Nederland
Rechtsgebiedenregister

Jeanette Luijten heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

 

  • Vastgoedrecht


Deze registratie verplicht Jeanette elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.