Over Marion Daalder

Marion Daalder is ervaren juridisch assistent bij AKD. Zij is gespecialiseerd in de afwikkeling van faillissementen. Zo verzorgt zij de dagelijkse ondersteuning van curatoren.

Marion heeft een breed spectrum aan werkzaamheden:
• Ze assisteert advocaten bij nieuwe benoemingen.
• Ze zet dossiers op en coördineert zaken zoals de voortgang van taxatie- en veilingopdrachten en het veiligstellen van administratie en digitale gegevens.
• Ze voert de faillissementsadministratie (administreert de boedelrekening, voert de crediteurenadministratie en -communicatie en verzorgt btw-aangiften over de boedelperiode). • Ze coördineert het proces van verificatie van vorderingen en het opstellen van crediteuren- en/of uitdelingslijsten.
• Ze ontwerpt (financiële) faillissementsverslagen en stelt aanvragen voor salarisbeschikkingen op.
• Ze assisteert bij eventuele debiteurenincasso.
• Ze onderhoudt contact met UWV over afhandeling van vorderingen uit arbeidsovereenkomsten. Medewerkers, curatoren en cliënten waarderen Marions pragmatische aanpak.

Lees meer