Over Martijn van de Leemkolk

Martijn van de Leemkolk is kandidaat-notaris bij AKD en is daar onderdeel van het team Woningcorporaties. Hij is gespecialiseerd in vennootschapsrecht en is voornamelijk betrokken bij fusies, splitsingen en overnames. Daarnaast begeleidt Martijn regelmatig herstructureringen, joint-venturestructuren en (inter)nationale financieringstransacties. Hij adviseert ook gemeenten en non-profitinstellingen over ondernemingsrecht.

Cliënten van Martijn zijn nationale en internationale ondernemingen uit diverse sectoren. In het bijzonder adviseert hij veel woningcorporaties.

Martijn heeft bijvoorbeeld geadviseerd over:

  •  fusies van woningcorporaties onderling en van de verbindingen en dochtermaatschappijen;
  • de juridische (af)splitsingen (scheiding DAEB/niet-DAEB);
  • de Woningwet en de Veegwet (zoals het aanpassen van de statuten);
  • de volmachten voor het WSW.

Zijn cliënten waarderen zijn praktische, nuchtere aanpak, specialistische kennis en snelheid. Voordat Martijn in het notariaat kwam, was hij advocaat ondernemingsrecht. Als advocaat adviseerde hij cliënten bij overnames en over algemeen verbintenissenrecht. Ook heeft hij voor cliënten verschillende procedures gevoerd. Hierdoor kan Martijn juridische kwesties vanuit verschillende invalshoeken bekijken.

Lees meer

Meer over
Martijn

Opleidingen
  • Universiteit Utrecht: master notarieel recht
  • Grotius academie: Vennootschaps- en Ondernemingsrecht (cum laude)