De arbeidsmarkt is continu in beweging, met een toenemende mate van globalisering.

De wetgever stimuleert de naleving van verschillende arbeidsrechtelijke wetten door een pakket aan maatregelen op het gebied van bijvoorbeeld arbeidsomstandigheden, minimumloon, de ketenaansprakelijkheid en grensoverschrijdende arbeid. Deze regelgeving legt extra taken en verantwoordelijkheden bij de werkgever. In geval van non-compliance bestaat een reële kans op een boete, ‘naming and shaming’ en zelfs (tijdelijke) bedrijfsstillegging.

Ook ons pensioenstelsel staat onder druk. De wet- en regelgeving op dit gebied is complex en aan verandering onderhevig. Wij staan werkgevers, pensioenuitvoerders, (bedrijfstak)pensioenfondsen en ondernemingsraden bij in diverse pensioenrechtelijke kwesties, zoals het wijzigen van een pensioenregeling en/of -uitvoerder, al dan niet in het kader van een overgang van de onderneming, (ongedaanmaking of ontheffing van) verplichte aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds, aansprakelijkheid voor pensioenschade, etc.  

Het Arbeid & Pensioen-team van AKD bestaat uit gedreven advocaten met brede kennis en ervaring op hun vakgebied. Wij werken samen met onze collega’s van tax, corporate, privacy of bestuursrecht zodat we altijd een multidisciplinaire oplossing kunnen bieden.

Onze advocaten adviseren en procederen op het gebied van arbeidsovereenkomsten- en ontslagrecht, concurrentie en geheimhouding, cao- en medezeggenschapsrecht, bijzondere arbeidsverhoudingen, overgang van onderneming, gelijke behandeling, (nationale en internationale) detachering, arbeidstijden- en arbeidsomstandigheden, minimumloon en overige beloningen, vakantie en verlof, etc.

Werknemers
Onze arbeidsrechtadvocaten staan ook werknemers bij in ontslagprocedures. Het is belangrijk dat deze procedure goed verloopt, dat zeker is dat het ontslag terecht is, en dat het gebeurt tegen de best mogelijke voorwaarden. Onze zeer ervaren arbeidsrechtadvocaten zullen voor u het best mogelijke resultaat bereiken, op een manier die scherp, maar fair is. Wilt u meer informatie over onze aanpak, stuur dan een email naar employment@akd.eu.

Voor zaken op het gebied van flexibele arbeid, fraude en compliance, grensoverschrijdende arbeid, collectief arbeidsrecht, pensioen, privacy en herstructurering beschikken wij over gespecialiseerde teams.

Ook hebben wij diepgaande inhoudelijke kennis van het arbeidsrecht binnen bepaalde branches, waaronder de transportsector  en de non-profitsector.

Onze transitievergoedingstool is tijdelijk offline. Binnenkort is de tool hier weer te vinden. Mocht u een vraag hebben over de tool of een berekening willen laten maken, neem dan contact op met een van onze experts. 

Lees meer

Fraude op de werkvloer

een analyse van de rechtspraak anno 2018

Je hoeft de krant maar open te slaan en je leest tegenwoordig wel iets over fraude op de werkvloer. Het is aan de orde van de dag. Naar aanleiding van een onderzoek van EY naar integriteitsmanagement in Nederland kopte Het Financiële Dagblad: ‘Helft van Nederlandse bedrijven kampt met fraude en corruptie’. Het onderzoek maakt duidelijk dat veel werkgevers in Nederland te maken hebben met fraude op de werkvloer.

Onze partner Arbeidsrecht Pieter Huys heeft een analyse gemaakt van de gepubliceerde rechtspraak anno 2018. Zijn belangrijkste bevindingen zijn in deze bijdrage weergegeven.

Meer Insights

Insights

Court rejects preliminary attempt to enforce dockers' clause

24 sep 2020 | Publicatie

Gerdien van der Voet en Robbert Jaspers

Onrechtmatig (verkregen) bewijs en de arbeidsrechtpraktijk

18 aug 2020 | Publicatie

Pieter Huys in ArbeidsRecht 2020/35

NOW 2.0 op hoofdlijnen

26 jun 2020 | Blog

De verlengde NOW-regeling hanteert dezelfde systematiek, maar bevat ook wijzigingen.