Het arbeids- en pensioenrecht is continu in beweging, reagerend en anticiperend op actuele en toekomstige ontwikkelingen.

De wetgever stimuleert de naleving van verschillende arbeidsrechtelijke wetten door een pakket aan maatregelen op het gebied van bijvoorbeeld arbeidsomstandigheden, minimumloon, en grensoverschrijdende arbeid. Deze regelgeving legt extra taken en verantwoordelijkheden bij de werkgever. In geval van non-compliance bestaat een reële kans op een boete, ‘naming and shaming’ en zelfs (tijdelijke) bedrijfsstillegging.

Ingrijpende wijziging van het pensioenstelsel      
We staan aan de vooravond van de meest ingrijpende wijziging van ons pensioenstelsel ooit: critici wijzen op de uitholling van de medezeggenschap van aanspraakgerechtigden, meer en meer bemoeilijkt desinformatie een inhoudelijke argumentenuitwisseling en in de coulissen sluimert een generatieconflict. Ondertussen leiden onduidelijke rechtsverhoudingen tot geschillen, houdt de consolidatieslag onder pensioenuitvoerders aan en blijven onduidelijke werkingssfeerbepalingen een probleem. AKD weet de weg in de sector en helpt u graag. Juist omdat wij zowel werkgevers, sociale partners en ondernemingsraden als pensioenuitvoerders bijstaan, zijn wij bekend met de belangen van alle betrokken partijen.

Een multidisciplinair team
Het Arbeid & Pensioen-team van AKD bestaat uit gedreven advocaten met brede kennis en ervaring op hun vakgebied. Zij werken samen met collega’s van andere disciplines, zoals belastingen, corporate, privacy en bestuursrecht, zodat altijd een multidisciplinaire oplossing kan worden geboden.

Onze advocaten adviseren en procederen op het gebied van arbeidsovereenkomsten- en ontslagrecht, concurrentie en geheimhouding, cao- en medezeggenschapsrecht, bijzondere arbeidsverhoudingen, overgang van onderneming, gelijke behandeling, (nationale en internationale) detachering, arbeidstijden- en arbeidsomstandigheden, minimumloon en overige beloningen, vakantie en verlof, etc. Daar waar zij ook adviseren en procederen over arbeids- en pensioenrechtelijke aspecten van bedrijfsovernames en fusies. 

Voor zaken op het gebied van flexibele arbeid, fraude en compliance, grensoverschrijdende arbeid, collectief arbeidsrecht, pensioen, privacy en herstructurering beschikken wij over specifieke teams van specialisten. Ook hebben zij diepgaande inhoudelijke kennis van het arbeidsrecht binnen bepaalde sectoren, waaronder transport, non-profit en sport- en entertainment.

Lees meer
Meer Insights

Insights

Arbeidsrechtpodcast Taaie Kost: reorganisatie

27 jun 2024 | Nieuws

Dé podcast van AKD die het arbeidsrecht licht verteerbaar maakt

Arbeidsrechtpodcast Taaie Kost: fraude op de werkvloer

31 mei 2024 | Nieuws

Dé podcast van AKD die het arbeidsrecht licht verteerbaar maakt

Arbeidsrechtpodcast Taaie Kost: kunstmatige intelligentie (AI) in het arbeidsrecht

25 apr 2024 | Nieuws

Dé podcast van AKD die het arbeidsrecht licht verteerbaar maakt