Doordat wij alle relevante expertise in huis hebben, benaderen wij een energieproject integraal.

Door onze leidende positie op het gebied van bestuursrecht, vastgoed en (offshore) transport, heeft het team een unieke expertise op de snijvakken energie en vastgoed, en (wind)energie en offshore activiteiten.

Het AKD-energieteam is betrokken bij een breed scala van energieprojecten. Onze expertise omvat alles fases van energieprojecten: van locatiekeuze tot en met exploitatie. Doordat wij alle relevante expertise in huis hebben, benaderen wij een energieproject integraal. Dat minimaliseert de juridische risico's en vergroot de kans op een succesvol project.

Ervaringen expertise van het AKD-energieteam:

Gereguleerde markten en bestuursrecht

 • Elektriciteitswet, Gaswet, Warmtewet, Mijnbouwwet, Kernenergiewet en ETS
 • Milieu-, omgevings- en overige vergunningen
 • Subsidies (SDE+), staatsteun en mededinging

Ondernemingsrecht

 • Oprichten van een juridische entiteit
 • Joint ventures en partnerships
 • Governance issues
 • Notariaat
 • M&A / Deal structurering

Projectfinanciering

 • Bank/bond-oplossingen
 • Fondsen

Contractering

 • Aanbestedingsrecht
 • Bouw- en onderhoudscontracten, leveringsovereenkomsten
 • PPS / PPP
 • Eigendomsstructurering (o.a. opstal en leaseconstructies)

Fiscale aspecten

Lees meer