Wij lopen voorop bij de gedachtenvorming en de definitieve vormgeving
van de Omgevingswet

Het omgevingsrecht bestaat uit uiteenlopende deelgebieden, zoals ruimtelijke ordening en milieu en daaraan gerelateerde aspecten zoals geluid, externe veiligheid, emissies, water, afval, natuurbescherming en bodemverontreiniging. Het omgevingsrecht speelt een grote rol bij gebiedsontwikkeling, infrastructurele projecten, energieprojecten, zoals wind- en zonneparken, en andere ruimtelijke ontwikkelingen. Ook in het kader van de uitvoering van het klimaatakkoord en bij de energietransitie is het omgevingsrecht van groot belang.

Expertise
AKD beschikt van oudsher over grote kennis op het gebied van het omgevingsrecht, waaronder de Wet ruimtelijke ordening en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Onze specialisten lopen voorop bij de gedachtenvorming en de definitieve vormgeving van de Omgevingswet, bijvoorbeeld door advisering aan de Tweede Kamer. Met deze wet wordt het stelsel van het omgevingsrecht helemaal herzien. Het omgevingsrecht is een rechtsgebied dat voortdurend verandert, en wij volgen deze ontwikkelingen op de voet. AKD heeft een groot team met omgevingsrechtspecialisten dat u in alle aspecten van het omgevingsrecht kan bijstaan. 

Onze cliënten
Tot onze cliënten behoren onder meer (semi-)overheden, projectontwikkelaars, woningcorporaties en bedrijven.

Voorbeelden van ons werkterrein
Onderwerpen waarbij onze specialisten zijn betrokken, zijn onder meer de realisatie van glastuinbouwgebieden, woonwijken, (regionale) bedrijventerreinen en infrastructurele projecten. Wij staan u graag bij als het gaat om zaken als bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen, exploitatieplannen, provinciale inpassingsplannen en tracébesluiten. Kortom, u kunt bij ons terecht voor alle onderwerpen met betrekking tot het omgevingsrecht.

Lees meer
Meer Insights

Insights

Kabinet presenteert maatregelen stikstof en PFAS

13 nov 2019 | Blog

Met welke maatregelen wil het kabinet de situatie rondom stikstof en PFAS vlottrekken?

Wie is er ook alweer overtreder?

11 nov 2019 | Blog

Kan de overheid deze persoon aanspreken in dit geval? Een stappenplan.

Taxatierapport van grote waarde voor oordeel onderhandeling bij onteigening

07 nov 2019 | Blog

Bij onteigening wordt aan taxaties een belangrijke rol toegekend.

Actualiteiten overheidsprivaatrecht – september en oktober 2019

07 nov 2019 | Blog

Het overheidsprivaatrecht is voortdurend in beweging.

Mogen gemeenten PFAS-regels omzeilen of versoepelen?

31 okt 2019 | Nieuws

Gerrit van der Veen reageert op BNR Nieuwsradio, in het Financieele Dagblad en in de Volkskrant