'De vinger op de zere plek leggen'

Wij beschikken over grondige kennis van het burgerlijk procesrecht en van de cassatietechniek. Hiermee zijn wij in staat om snel tot de kern van een uitspraak te komen, waarbij wij nauw samenwerken met de opdrachtgever, meestal de advocaat die de zaak voor de rechtbank en/of het hof heeft behandeld. De advocaat in de feitelijke instanties kent de zaak immers door en door en kan daardoor vaak als geen ander de vinger op de zere plek leggen.

De kansen van een cassatieprocedure
Voordat een cassatieberoep kan worden ingesteld, moet een cassatieadvies zijn verstrekt over de kans van slagen van een cassatieberoep. Natuurlijk besteden wij daarin ook aandacht aan de kosten en risico’s van een cassatieprocedure en spreken wij een verwachting uit over de uitkomst van de behandeling van de zaak door een ander hof, na een vernietiging en eventuele verwijzing door de Hoge Raad. Als een andere cassatieadvocaat negatief heeft geadviseerd, kunnen wij een second opinion uitbrengen.

De kansen van het hoger beroep
In cassaties speelt het appelprocesrecht een belangrijke rol. Wij kijken dan ook veelvuldig mee met collega-advocaten gedurende procedures in hoger beroep ter vergroting van de kans op succes in hoger beroep en cassatie. Daarnaast verlenen wij bijstand in procedures na (terug)verwijzing en bij de motivering van een verzoek om verlof om tussentijds cassatieberoep open te stellen.

Prejudiciële vragen
De feitenrechter kan prejudiciële vragen stellen aan de Hoge Raad. Deze procedure kent haar eigen dynamiek en aandachtspunten. Hoe zet ik de noodzaak van het stellen van prejudiciële vragen op de agenda van de feitenrechter? Hoe moet ik reageren op de formulering van voorgenomen vragen? Hoe beïnvloedt de prejudiciële beslissing van de Hoge Raad mijn stellingen en proceskansen? Wij denken hier graag over mee en verlenen bijstand voor, tijdens en na de procedure bij de Hoge Raad.

Expertise en samenwerking
Onze cassatieadvocaten beschikken over bijzondere expertise op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht uit onrechtmatige daad, zoals overheidsaansprakelijkheid, beroepsaansprakelijkheid, bestuurdersaansprakelijkheid en grondrechten, en op het gebied van bijzondere overeenkomsten (zoals bewaarneming, opdracht, aanneming van werk). Daarnaast hebben wij alle denkbare kennis in huis van het onteigeningsrecht, overheidsprivaatrecht, aanbestedingsrecht, staatssteunrecht, contractenrecht, arbeidsrecht, huurrecht, bouwrecht, financieel recht en intellectuele eigendom.

Kennispartners
Onze cassatieadvocaten werken, indien nodig, samen met onder andere onderstaande kennispartners.

Lees meer