Toezichthouders schrikken niet terug van het opleggen van hoge boetes.

Met de opkomst van de informatiemaatschappij is het belang van de bescherming van persoonsgegevens sterk gegroeid. Sinds de introductie van de GDPR staat het privacy-recht op het vizier van iedereen. Iedere organisatie onderkent het belang van privacy-compliance.

Inmiddels is duidelijk dat toezichthouders niet terugschrikken voor het opleggen van substantiële boetes. Het is dus belangrijk om zorgvuldig met gegevens van personen om te springen. Aan de andere kant is een te krampachtige benadering onnodig bij gerechtvaardigde verwerkingen. Om vast te stellen welke ruimte er ligt, is deskundig advies van groot belang.

We helpen u bij het vinden van antwoorden op al uw juridische vragen die in dit kader rijzen. Ons team heeft ruime ervaring met privacyvraagstukken zoals bijvoorbeeld het beoordelen van complexe gegevensverwerkingsprocessen inclusief het uitvoeren van Privacy Impact Assessments, het begeleiden van handhavingstrajecten door Privacy Autoriteiten in en buiten de Benelux, het uitonderhandelen van verwerkersovereenkomsten en het omgaan met verstrekkende inzageverzoeken.  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van onze specialisten.

Lees meer