Wij bieden creatieve oplossingen die u helpen bij het bereiken van het best mogelijke resultaat.

Onze expertise richt zich op de nationale en internationale verkoop van goederen en diensten. Dit houdt het structureren en optimaliseren van (internationale) handelstransacties in, zoals adviseren, contracteren en geschillenbeslechting. Dit omvat inkoop, productie (R&D, kwaliteitscontrole) en marketing & verkoop van producten en diensten via diverse verkoopkanalen, zoals directe export, een branche of dochtermaatschappij, agentuur/commissionair/distributie/franchise en joint venture.

Ons International Commercial Contracting team is bekend met en heeft veel ervaring in het structureren, opstellen, adviseren en procederen in verband met (internationale) commerciële contracten, zoals koop- en verkoopcontracten, leveringscontracten, R&D-contracten, productiecontracten, tollingcontracten, OEM-contracten, licentiecontracten, agentuur- distributie en franchiseovereenkomsten, joint ventures en algemene inkoop en verkoop-/leveringsvoorwaarden.

Geschillenbeslechting en het toepasselijk recht spelen een belangrijke rol bij internationale handel. De meeste problemen bij internationale handelstransacties worden beheerst door het toepasselijke nationale recht, maar er bestaat ook internationaal en supranationaal recht, zoals het Weens Koopverdrag, het Verdrag van New York en EU-wetgeving. Bovendien moet rekening worden gehouden met kwesties als rechterlijke bevoegdheid, tenuitvoerlegging van rechterlijke en arbitrale uitspraken, en voorlopige maatregelen, zoals een kort geding.

Ieder verkoopkanaal, zoals bijvoorbeeld agentuur en distributie, heeft zijn eigen voor- en nadelen, en op ieder van deze vormen is verschillende wet- en regelgeving van toepassing. Juridische aspecten zijn een van de relevante factoren -naast financiële, fiscale en commerciële- bij de besluitvorming over de manier waarop producten en diensten op de  markt worden gebracht.

Bij internationale commerciële transacties moet ook rekening worden gehouden met fiscale aspecten om dubbele belastingen te vermijden en om de meest efficiënte commerciële, logistieke en fiscale route te vinden voor de te vervoeren goederen. Deze fiscale aspecten zien onder andere op transfer pricing, vaste inrichting, een douane-entrepot, winstallocatie, de innovatiebox, import- en exportbelasting en btw.   

Wij werken nauw samen met onze collega’s van fiscaal recht, transport & trade, intellectueel eigendom, IP en databescherming, om cliënten een volledige service te kunnen bieden met betrekking tot alle relevante aspecten van nationale en internationale handelstransacties.

Ons belangrijkste doel is om u te helpen met het creëren en onderhouden van bedrijfsactiviteiten in een wereldwijde omgeving, door uw internationale bedrijf te faciliteren met duidelijke en afdwingbare commerciële contracten en met gedegen en praktisch advies over de juridische kwesties die u tegenkomt. De prioriteit ligt bij het geven van advies in een vroeg stadium en het voorkomen van geschillen.  

Veel van onze specialisten hebben een specifieke marktfocus, zoals automotive, food, foodservice, verpakkingen & disposables, internationale handel, industrie, chemicaliën, en ICT & technologie.

Onze manier van werken
Wij bieden proactieve ondersteuning aan onze cliënten, die ons team vaak in een vroeg stadium raadplegen voor juridisch advies over alle soorten problemen waarmee hun ondernemingen in het kader van nationale en internationale handelstransacties worden geconfronteerd. Wij assisteren ondernemers bij het identificeren van de belangen van de betrokken partijen en de belangrijkste knelpunten bij een internationale transactie, op basis waarvan een strategie wordt bepaald.

Ons team stelt ondernemers in staat om alle aanwezige risico’s en opties af te wegen, zodat zij de juiste beslissingen kunnen nemen. Wij adviseren ook over de beste manier waarop bedrijfsprocessen kunnen worden gestroomlijnd, en wij verlenen hulp bij het vaststellen van het risicoprofiel van een bedrijf, en adviseren over de manier waarop risico’s kunnen worden beperkt.  

​​Juridische geschillen
Mocht u betrokken raken bij een juridisch geschil, dan zijn wij volledig uitgerust om u te adviseren over de kans op succes van een juridische actie, en onderzoeken wij samen de mogelijkheid om een minnelijke regeling te treffen. Ons Commercial Contracting team procedeert namens cliënten in civiele en arbitrale procedures, en beschikt over uitgebreide kennis op het gebied van het beslag- en executierecht.

Een combinatie van gedegen juridische kennis, een goed begrip van financiële aspecten, een hands-on en praktische aanpak, en het vermogen om de belangrijkste kwesties en belangen voor elke pratij die bij het geschil betrokken is te identificeren, zorgen ervoor dat wij een goed  strategisch inzicht hebben en creatieve oplossingen kunnen bieden die u helpen bij het bereiken van het best mogelijke resultaat.

Lees meer