Het is voor het recht moeilijk technische ontwikkelingen bij te houden. 

In Europees verband probeert men deze juridische uitdaging het hoofd te bieden met de Digital Single Market-strategie. 

Onderwerpen die onder deze DSM-strategie vallen zijn:

  • Data protection;
  • Robotica;
  • Artificial Intelligence ;
  • Telecommunications;
  • Copyright & Media;

Bij ieder DSM-onderwerp spelen grote belangen. Moeten tech-giganten de vrijheid te krijgen om te ondernemen en te ontwikkelen of is het beter op de rem te trappen omwille van de privacy? De discussies zijn complex en stroperig. Het moeizame totstandkomingsproces van de e-privacy-Verordening (die in eerste instantie samen met de AVG van kracht zou worden) is in dat kader illustratief. Vergelijkbare discussies spelen op het gebied van Robotica en Artificial Intelligence. Op het gebied van het auteursrecht probeert de Europese wetgever een balans te vinden tussen optimale toegang tot content voor consumenten en bescherming van rechthebbenden.

De sector-specialisten van Technology Media & Telecom van AKD zijn uitstekend op de hoogte van de digitale juridische uitdagingen van hun cliënten.

Vanzelfsprekend beschikken de leden van het IP IT en Privacy-team over diepgaande TMT kennis. TMT-kwesties vragen vaak een brede benadering met kennis die vraagt om de bundeling van kennis uit verschillende expertises. Denk aan de ontwikkeling van Smart Buildings, de inzet van Artificial Intelligence door overheden, de regulatory-aspecten van Fintech-ontwikkelingen en mededingingsrechtelijke beperkingen van datagebruik.  Ook op M&A-gebied is sectorkennis bij de betrokken specialisten van groot belang. AKD beschikt dan ook over een breed team van sectorspecialisten met verschillende juridische achtergronden.

Lees meer
Meer Insights

Insights

Mislukt IT-project? IT-leverancier mogelijk eerder in verzuim als gevolg van arrest Hoge Raad

13 nov 2019 | Blog

Wat te doen als een contractspartij zijn afspraken niet nakomt?

Cookiewalls in strijd met privacywetgeving

26 mrt 2019 | Blog

Veel websites maken het gebruik van hun website afhankelijk van het geven van toestemming voor het plaatsen van cookies.