Als het kan, voorkomen we geschillen of smoren we ze in de kiem.

AKD adviseert en procedeert over alle mogelijke geschillen op het terrein van het ondernemingsrecht. Voorbeelden hiervan zijn aandeelhoudersgeschillen, geschillen tussen joint venture-partners, enquêteprocedures, geschillen over corporate governance en medezeggenschap, vraagstukken van concernaansprakelijkheid en bestuurdersaansprakelijkheidszaken.

International Litigation
Op het gebied van international procesvoering heeft AKD een uitstekende staat van dienst. Onze teams bestaan uit tientallen gespecialiseerde advocaten die u advies geven over en waar nodig bijstaan in grensoverschrijdende zaken. Klik hier om meer te lezen.

Massaclaims
AKD staat regelmatig groepen van consumenten, investeerders of gedaagde ondernemingen bij in de afwikkeling van massaschadezaken. AKD beschikt over de kennis en het netwerk om deze zaken van begin (het verkrijgen van de financiering) tot eind (bijvoorbeeld het bereiken van een schikking) te begeleiden. Klik hier om meer te lezen. 

Overnamegeschillen
Onze advocaten hebben ruime ervaring met geschillen over afgebroken onderhandelingen, post-closing geschillen, zoals garantie- en vrijwaringclaims, geschillen inzake onrechtmatige concurrentie en ruzies over de verschuldigdheid van nabetalingen op de koopprijs (earn out).

Commercial litigation
Verdeeld over onze vestigingen in België, Nederland en Luxemburg werken specialisten met expertise op het gebied van koop- en verkoopovereenkomsten, algemene voorwaarden, samenwerkingsovereenkomsten, franchiseovereenkomsten, fabricageovereenkomsten, productaansprakelijkheid en tal van andere bijzondere commerciële contracten. Ook hebben onze specialisten veelal een bepaalde marktfocus zoals de zorg, defensie, media, internationale handel, industrie of de verhouding met de overheid zijn. Daardoor krijgt u steeds de expert die uw zaak nodig heeft.

Beroepsaansprakelijkheid
Onze specialisten staan regelmatig vrije beroepsbeoefenaars, zoals artsen, accountants en fiscalisten bij als zij aansprakelijk worden gesteld voor beroepsfouten. Dat doen wij vaak op verzoek van de verzekeraar bij wie de aangesproken professional een verzekering heeft afgesloten.

Financial litigation
AKD adviseert en procedeert over financiële geschillen, waaronder geschillen over structured finance transacties, investors liability en derivaten.

Onafhankelijke waardering
Cliënten waarderen onze aanpak en de resultaten die wij voor u bereiken. Dat uit zich ook in de toonaangevende juridische jaargidsen zoals Chambers Europe en Chambers Global.

Lees meer