Bouwkundig voorbehoud in koopcontract

9 februari 2018 | Blog

Vanaf 1 februari jongstleden staat er in de meeste model-koopcontracten voor woningen een standaard voorbehoud van bouwkundige keuring.

Op 24 januari jongstleden heeft minister Ollongren de Tweede Kamer op de hoogte gebracht dat er overeenstemming is bereikt tussen de brancheorganisaties en consumentenorganisaties NVM, VBO Makelaar VastgoedPRO, Vereniging Eigen Huis en de Consumentenbond over een nieuwe versie van het modelkoopcontract voor woningen.

Kortgezegd is er in het nieuwe modelcontract een extra ontbindende voorwaarde opgenomen inhoudende de mogelijkheid voor een koper van een woning de koopovereenkomst te ontbinden indien uit het rapport van de uitgevoerde bouwtechnische keuring blijkt dat de kosten van direct noodzakelijk herstel een bepaald bedrag te boven gaan danwel wanneer aanvullend specialistisch onderzoek nodig blijkt.

De achterliggende gedachte van het toevoegen van deze extra ontbindende voorwaarde is de risico's die kopers lopen bij de aankoop van een woning te verkleinen en de kopers beter te beschermen in een vaak krappe woningmarkt. In het vorige model koopcontract voor woningen ontbrak het voorbehoud voor een bouwkundige keuring en moesten kopers expliciet om een dergelijk voorbehoud vragen.

Op zich is het standaard opnemen van een voorbehoud voor een bouwkundige keuring een verbetering voor de huizenkopers, echter dient er ook een kritische noot bij geplaatst te worden.

Het voorbehoud voor een bouwkundige keuring is geen recht van de koper. Een verkoper en een koper kunnen dus samen besluiten het voorbehoud te schrappen. Dat schrappen dient gedaan te worden door middel van doorhaling van de tekst in het modelcontract. Volgens de minister wordt hierdoor het bewustzijn van een koper vergroot wanneer deze zou willen afzien van het voorbehoud.

In theorie klinkt het leuk, maar door de krapte op de woningmarkt, met name in de grote steden, voorspel ik dat het voorbehoud erg vaak doorgehaald zal worden. De woningmarkt is op dit moment een zogenaamde 'verkopersmarkt' waarin verkopers vaak uit meerdere kopers kunnen kiezen. Van deze gegadigde kopers is er altijd wel een die bereid is het voorbehoud te laten vallen.

Juridisch advies of meer informatie? 

Heeft u vragen naar aanleiding van dit blog? Neem dan contact op met Sven Billet. 

Meld u aan voor onze nieuwsbrieven