Faillietverklaring

17 december 2019 | Nieuws

Bij vonnissen van Rechtbanken Amsterdam en Den Haag van 26 november 2019 zijn Veldhoven International B.V., Veldhoven Studio Amsterdam B.V., Veldhoven Logistic Services B.V. en Veldhoven The Netherlands B.V. (hierna: “Veldhoven”) in staat van faillissement verklaard. De faillissementen die zijn uitgesproken door Rechtbank Den Haag zijn vervolgens ter behandeling overgedragen aan Rechtbank Amsterdam. Mrs. M. De Vries en I.M. Bilderbeek zijn benoemd als rechters-commissarissen. Mrs. Barend De Roy van Zuidewijn en Thijs Hekman (advocaten verbonden aan AKD in Amsterdam) zijn tot curatoren aangesteld.

Veldhoven

Veldhoven dreef een onderneming in de damesmode onder het merk “Sandwich”. Veldhoven hield zich in dat verband (o.a.) bezig met het ontwerp, inkoop en verkoop van Sandwich-kleding in Nederland en Duitsland.

Veldhoven verkocht de kleding via 14 eigen winkels in Nederland, 2 eigen winkels Duitsland, ca. 75 shop-in-shops in Nederland en Duitsland, enkele showrooms, groothandel en via 9 franchisenemers met in totaal 27 winkels. Het hoofdkantoor van Veldhoven staat in Amsterdam. Bij Veldhoven waren op datum faillissement ca. 235 werknemers in dienst, waarvan ca. 93 werknemers bij het filiaal in Duitsland.

Veldhoven maakt deel uit van een groep. Naast Veldhoven bestaat de groep uit (niet-failliete) vennootschappen die IE-rechten houden, verkooporganisaties te (onder andere) Verenigd Koninkrijk en België alsmede een eigen inkoop- en productiebedrijf te Hong Kong.

De groep is gefinancierd door een private financier die de curatoren heeft medegedeeld dat (onder andere) Veldhoven tot zekerheid van terugbetaling van die financiering zekerheden heeft gevestigd op (onder andere) voorraad, inventaris, vorderingen en IE-rechten.

Voortzetting

Curatoren hebben kort na de faillissementsuitspraak met de bestuurder van Veldhoven en de financier afspraken gemaakt over een tijdelijke voortzetting van de onderneming (tot en met 8 december 2019), teneinde in die periode de mogelijkheden van een doorstart te onderzoeken.

Verkoopproces

Na datum faillissement hebben zich diverse partijen gemeld bij curatoren met interesse in een doorstart van de activiteiten. Curatoren hebben vervolgens een verkoopproces opgezet waarbij geïnteresseerde partijen zijn voorzien van de informatie en gesprekken hebben kunnen voeren met curatoren, het bestuur, de financier en de aandeelhouder van de groep.

Het verkrijgen van medewerking van de aandeelhouder was noodzakelijk bij een doorstart in verband met de juridische en commerciële dwarsverbanden tussen Veldhoven en de overige vennootschappen van de groep op het gebied van gerechtigheid tot vermarkting van het merk ‘Sandwich’, de relatie tot bestaande verkooporganisaties in andere landen alsmede het inkoop- en productieproces van Sandwich-kleding in Azië. Gelet op de gepretendeerde zekerheidsrechten was ook instemming van de financier cruciaal.

Vervolgens zijn door een drietal partijen biedingen uitgebracht. Na intensieve onderhandelingen is uiteindelijk overeenstemming bereikt met een van deze drie partijen die naar het oordeel van curatoren in het licht van de feiten en omstandigheden de beste bieding voor de boedel inhield: Sandwich Fashion Group.

Sandwich Fashion Group heeft in het kader van de doorstart te kennen gegeven de activiteiten van Veldhoven in Nederland en Duitsland grotendeels voort te zullen zetten. Als gevolg van de doorstart heeft het merendeel van de werknemers in Nederland en in Duitsland een aanbod ontvangen om in dienst te treden bij Sandwich Fashion Group. Ook het bestuur van Veldhoven zal voorlopig betrokken blijven.

Verslaglegging

Voor meer informatie aangaande dit faillissement verwijzen naar de openbare verslagen die in te zijner tijd zullen worden gepubliceerd in het Centraal Insolventie Register van de Rechtspraak. Het eerste verslag zal naar verwachting uiterlijk op 26 december 2019 gepubliceerd worden.

Meld u aan voor onze nieuwsbrieven