Fiscale First Aid voor ondernemingen bij Coronacrisis

16 maart 2020 | Blog

Uitstel van belastingbetaling nodig door de Coronacrisis? Dit moet u weten!

Om ervoor te zorgen dat ondernemers en ondernemingen liquiditeitsproblemen door de Coronacrisis het hoofd kunnen bieden, is het mogelijkheid de Belastingdienst te verzoeken om bijzonder uitstel van betaling van verschuldigde inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en/of loonbelasting.

Zodra het verzoek om uitstel bij de Belastingdienst binnen is, zet de Belastingdienst de invordering stil.

Uiteraard moet wel tijdig aangifte worden gedaan.

Uitstelverzoek moet in samenspraak met onder andere een belastingadviseur
De Belastingdienst zal uitstel van betaling verlenen wanneer in samenspraak met een derde-deskundige, bijvoorbeeld een belastingadviseur of accountant schriftelijk wordt gemotiveerd dat de onderneming door de Coronacrisis in de problemen is gekomen. Uit de brief moet blijken dat sprake is van accute betalingsproblemen en dus niet nog te verwachten betalingsproblemen. De betalingsproblemen moeten van tijdelijke aard zijn als gevolg van het coronavirus en de onderneming moet levensvatbaar zijn.

De Belastingdienst doet een individuele beoordeling van Corona-uitstel
Zodra het verzoek om uitstel bij de Belastingdienst binnen is, zet de Belastingdienst de invordering stil.

Omdat de behandeling van de verzoeken tot uitstel door de Belastingdienst handmatig zal gebeuren, kunnen de behandeltijden oplopen. Het is dus zaak om zo snel mogelijk een verzoek tot uitstel van betaling in te dienen

Hoe zit het met de invorderingsrente bij Corona-uitstel?
In principe gelden de gebruikelijke vereisten voor het verlenen van uitstel. Staat na de laatste vervaldag van de aanslag (een deel van) de belastingschuld nog open? Dan wordt invorderingsrente door de Belastingdienst in rekening gebracht. Wij achten de kans echter groot dat ook over de invorderingsrente afspraken kunnen worden gemaakt met de Belastingdienst.

Verzoek verlaging de voorlopige aanslagen vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting

Mocht er een lagere winstverwachting zijn door de Coronacrisis, dan kan nu al een verzoek voor een verlaging van de voorlopige aanslag worden ingediend bij de Belastingdienst, zodat direct minder belasting hoeft te worden betaald. Wij kunnen u daarbij helpen.

Geen verzuimboetes voor het niet tijdig betalen

Om ondernemers tegemoet te komen zal de Belastingdienst de komende tijd verzuimboetes voor het niet (tijdig) betalen achterwege laten of terugdraaien. Mocht er toch een verzuimboete zijn opgelegd en twijfelt u of deze terecht is, dan kunnen we helpen de beoordeling en het eventueel bezwaar maken tegen deze boete.

Neem voor alle andere vragen over het bovenstaande contact op met een van uw reguliere contactpersonen bij AKD of stuur een e-mail naar tax@akd.eu. 

Meld u aan voor onze nieuwsbrieven