Voortgang juridische procedure tegen Volkswagen

7 oktober 2019 | Nieuws

Op 7 oktober jl. vond voor de Rechtbank Amsterdam de zitting voor de tweede fase plaats in de claim van Stichting Volkswagen Car Claim ('Der Claim') tegen Volkswagen c.s., importeur Pon, softwareleverancier Bosch en de Nederlandse Volkswagen-dealers. 

Na de start van de procedure in mei 2018 heeft er een overleg plaatsgevonden tussen de rechtbank, de Stichting en de gedaagde partijen. Tijdens dat overleg is afgesproken om de procedure in drie fasen op te knippen: in de eerste fase moest de rechtbank besluiten of zij bevoegd was te oordelen over deze zaak. Die fase is geëindigd in april 2019. De bevoegdheid van de rechtbank om over deze zaak te oordelen staat daarmee vast. Op dit moment bevindt de procedure zich in de tweede fase. In die fase zijn er door de gedaagden allerlei formele vragen aan de orde gesteld, zoals de vraag of de Stichting bevoegd is om op te treden voor de Nederlandse autobezitters en welk recht van toepassing is op deze procedure. Nadat deze fase van de procedure is afgerond, kan gestart worden met de inhoudelijke behandeling van de zaak - fase drie. 

De Rechtbank Amsterdam heeft aangegeven dat zij op 20 november 2019 een beslissing in de tweede fase zal geven. 

AKD adviseert de Stichting in deze procedure, met een team dat geleid wordt door Patrick Haas. 

Meld u aan voor onze nieuwsbrieven