Webinar Omgevingswet Deel 1: Bevoegdheidsverdeling en subsidiariteit

19 mei 2021 | Nieuws

De vraag is wanneer de Omgevingswet echt in werking treedt, maar van afstel zal geen sprake zijn. Daarom is het belangrijk dat gemeenten en provincies de voorbereiding daarop intensiveren. AKD organiseert voor die doelgroep in dat verband een reeks verdiepende webinars. Het eerste deel vond plaats op dinsdag 18 mei van 15.00 - 16.00 uur, tijdens dit webinar besprak Hugo Doornhof:

Bevoegdheidsverdeling en subsidiariteit
In de Omgevingswet is bepaald dat de uitoefening van de taken en bevoegdheden wordt overgelaten aan het gemeentebestuur, tenzij daarover andere regels zijn gesteld. Decentrale overheden hebben namelijk meer mogelijkheden om rekening te houden met de gebiedseigen relevante feiten en omstandigheden. Het Rijk en de provincies moeten de beleidsruimte voor gemeenten respecteren door uit te gaan van het beginsel ‘decentraal, tenzij'. Tijdens het webinar wordt de vraag beantwoord wat dit beginsel precies voor verandering meebrengt ten opzichte van de Wro. Wat betekent dit bijvoorbeeld voor de uitoefening van bevoegdheden die aan de provincie zijn toegekend? En hoe zal de rechter aan het subsidiariteitsbeginsel gaan toetsen?

U kunt het webinar hier terugkijken. Hebt u vragen naar aanleiding van het webinar neemt u dan contact op met Hugo Doornhof.

Wat kunt u verwachten van de webinarreeks?
In de volgende webinars komen o.a. aan bod:

  • Procedures onder de Omgevingswet en omgevingsbesluit ten aanzien van omgevingsvergunningen
  • Grondexploitatie en bodem onder de Omgevingswet
  • Het Besluit bouwwerken leefomgeving
Meld u aan voor onze nieuwsbrieven