Over Eelkje van de Kuilen

Eelkje van de Kuilen is advocaat en partner bij AKD. Ze adviseert overheden, overheidsbedrijven en non-profitinstellingen. Deze partijen staat ze bij met haar juridische kennis en haar vermogen om politieke context aan te voelen. Ook adviseert Eelkje veel woningcorporaties. Ze weet wat er in deze branche speelt – zowel op juridisch gebied als bij de woningcorporaties als in de politiek.

Eelkje was lid van de commissie-Van Bochove, die in opdracht van Aedes in 2018 de Woningwet heeft geëvalueerd. Daarnaast heeft ze veel zorg- en onderwijsinstellingen geadviseerd. Eelkje combineert een goede juridische kennis met een hands-onmentaliteit. Cliënten waarderen haar jarenlange ervaring, die haar in staat stelt met creatieve en praktische oplossingen te komen. Zeer regelmatig geeft Eelkje lezingen en cursussen. Ook publiceert ze geregeld. Ze is bekend van haar driewekelijkse juridische update voor woningcorporaties. U kunt zich hierop abonneren door haar een e-mail te sturen.

Eelkje stond succesvol overheden bij. Dat deed ze onder meer op het gebied van samenwerkingen met andere partijen of gemeenten, doordecentralisatie van onderwijshuisvesting, verhaal van vorderingen (zoals conservatoir beslag en onderzoek naar bestuurdersaansprakelijkheid van contractspartijen) en het omgaan met faillissementen van grote contractspartijen.

Verder heeft Eelkje meerdere woningcorporaties geadviseerd over:

 • Toezicht door de Autoriteit Woningcorporaties;
 • Alle aspecten van de Woningwet;
 • Discussies met het WSW (Waarborgfonds Sociale Woningbouw);
 • Governancevraagstukken;
 • Vastgoedtransacties;
 • Het aangaan van overeenkomsten.

Eelkje is docent bij Seminars op Maat, GovernanceQ en HabiTask. Ook is ze annotator bij het blad Jurisprudentie in Nederland (JIN) en vaste medewerker van Vastgoedrecht.

Lees meer

Meer over
Eelkje

Opleidingen
 • Universiteit Tilburg: Nederlands recht
 • Universiteit Tilburg: Ondernemersrecht en Internationaal en Europees recht
 • Beroepsopleiding van de Nederlandse Orde van Advocaten en balie-examen
 • Verdiepingscursussen op het gebied van verbintenissenrecht, burgerlijk procesrecht en algemeen vennootschapsrecht
 • Grotius Academie: opleiding Vennootschaps- en Ondernemingsrecht
Toegelaten tot de orde van advocaten
 • Nederland
Rechtsgebiedenregister

Eelkje van de Kuilen heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

 

 • Ondernemingsrecht

 

Deze registratie verplicht Eelkje elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.