Over Egbert de Groot

Egbert de Groot is advocaat en partner bij AKD. Hij is gespecialiseerd in het procederen en adviseren op het grensvlak van publiek- en privaatrecht, (publiekrechtelijk) bouwrecht (vooral op het gebied van bouw en gebiedsontwikkeling) en contracten met de overheid.

Hij adviseert en begeleidt overheden, marktpartijen en zorginstellingen over ruimtelijke ordening, onteigening, de Wet voorkeursrecht gemeenten, publiek-private samenwerking (PPS), grondexploitatie en contracten met en door de overheid. Op deze gebieden procedeert hij regelmatig. Egbert is specialist in het opstellen van gebiedsontwikkelingscontracten en de bijbehorende samenwerkingsvormen, zoals gezamenlijke exploitatiemaatschappijen, concessieovereenkomsten en anterieure overeenkomsten.

Hij doet dit bijvoorbeeld voor woningbouwlocaties, bedrijfsterreinen, glastuinbouwlocaties, woonservicezones en zorginstellingen. Verder heeft hij ruime ervaring met complexe grondverwervingsprocedures en met civiel- en bestuursrechtelijke zaken.

Egbert publiceert regelmatig. Als gespecialiseerd onteigeningsadvocaat heeft Egbert een belangrijk deel van de onteigeningen voor de HSL-Zuid in het gebied tussen Amsterdam en Rotterdam voor zijn rekening genomen.

In het Landelijk Register Gerechtelijk Deskundigen is Egbert geregistreerd als onteigeningsdeskundige.

Lees meer

Meer over
Egbert

Opleidingen
  • Nederlands Recht
Toegelaten tot de orde van advocaten
  • Nederland
Lidmaatschap
  • Vereniging van Onteigeningsadvocaten
  • VBR-A - Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten
Rechtsgebiedenregister

Egbert de Groot heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

- Onteigeningsrecht
- Vastgoedrecht

Deze registratie verplicht Egbert elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Meer Insights

Insights

Kroniek onteigeningsrecht

28 nov 2019 | Publicatie

Door Egbert de Groot, Hugo Botter en Jeanny Romme.

Taxatierapport van grote waarde voor oordeel onderhandeling bij onteigening

07 nov 2019 | Blog

Bij onteigening wordt aan taxaties een belangrijke rol toegekend.

Geen aangewezen bouwplan (zoals bijvoorbeeld een zonnepark) maar wel een anterieure overeenkomst; kan dat? Afdeling bestuursrechtspraak zegt ja!

02 okt 2019 | Blog

Bij duurzaamheidsprojecten zoals zonneparken rijst vaak de vraag: is het toegestaan een anterieure overeenkomst te sluiten?