Over Emma van der Ploeg

Emma van der Ploeg is advocaat bij AKD. Zij behandelt met name zaken op het gebied van het overheidsprivaatrecht. Zo adviseert en procedeert Emma over het contracteren met de overheid, de onrechtmatige overheidsdaad, gedoogplichten en de Wet voorkeursrecht gemeenten. In het bijzonder heeft Emma ervaring met het reguleren van de ondergrondse infrastructuur (kabels en leidingen) en aansprakelijkstellingen bij schade veroorzaakt door openbaar groen of gebrekkige wegen.

Lees meer

Meer over
Emma

Toegelaten tot de orde van advocaten
  • Nederland
Rechtsgebiedenregister

Emma van der Ploeg heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

- Verbintenissenrecht

Deze registratie verplicht Emma elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.