Over Erik Dans

Erik Dans is advocaat bij AKD. Hij is gespecialiseerd in het bestuursrecht, levensmiddelenrecht en omgevingsrecht (milieu en ruimtelijke ordening). Daarvoor adviseert en procedeert hij veel over bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen voor (grote) bouwprojecten en milieu-inrichtingen, openbaarheid van bestuur en over levensmiddelenwetgeving, bijvoorbeeld rondom voedselhygiëne en dierenwelzijn. Adviseren en procederen over handhaving van het levensmiddelenrecht en het omgevingsrecht vormt een wezenlijk onderdeel van Eriks werk. Denk aan het instellen van bezwaar en beroep tegen bestuursdwang- of dwangsombesluiten en tegen bestuurlijke boetes. Erik adviseert voornamelijk bedrijven – waaronder projectontwikkelaars en levensmiddelenbedrijven – en overheidsinstanties.

Cliënten waarderen zijn betrokkenheid en scherpe analyses. In Tekst & Commentaar van Kluwer schrijft Erik het commentaar bij hoofdstuk 10 van de Wet milieubeheer over afvalstoffen. Ook draagt hij bij aan het Sdu Commentaar bij de Algemene wet bestuursrecht. Erik is als docent verbonden aan de opleiding Milieurecht van het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid.

Lees meer

Meer over
Erik

Opleidingen
  • Grotius Specialisatieopleiding Ruimtelijke Ordenings-en Milieurecht
Toegelaten tot de orde van advocaten
  • Nederland
Lidmaatschap
  • Vereniging voor Milieurecht
  • Vereniging voor Bestuursrecht
  • Vereniging voor Bouwrecht
Rechtsgebiedenregister

Erik Dans heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het volgende rechtsgebied geregistreerd:

 

  • Bestuursrecht


Deze registratie verplicht Erik elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.