Over Gerrit van der Veen

Gerrit van der Veen is advocaat en partner bij AKD. Hij is gespecialiseerd in het bestuursrecht en omgevingsrecht. Hij houdt zich bezig met het algemeen bestuurs(proces)recht, openbaar bestuur en privaatrechtelijk overheidshandelen, omgevingsrecht/milieuaansprakelijkheid, subsidierecht en bestuursrechtelijke schadevergoeding, mijnbouwwetgeving en daaraan verbonden aansprakelijkheden.

Gerrit werkt veel voor gemeenten en andere overheden. Daarnaast werkt hij voor bedrijven (zoals vastgoedontwikkelaars) en instellingen (zoals ziekenhuizen en onderwijsinstellingen). Gerrit is een perfectionist met aandacht voor werkbare oplossingen. Cliënten waarderen deze praktijkgerichtheid. Een toehoorder op een congres merkte op: ‘Bijzonder om de meest praktische uitvoering van een hoogleraar te horen.’ Aan de Universiteit Utrecht is Gerrit gepromoveerd op de samenloop van publiek- en privaatrecht, in het bijzonder bij openbare zaken.

Gerrit wordt vaak gevraagd voor ‘high spec’-zaken die media-aandacht trekken. Daarnaast treedt hij op als ‘huisadvocaat’ voor (middel)grote gemeenten. Hij kan goed overleggen met overheidspartijen. Met zijn gedegen vakkennis en zijn affiniteit met bestuur geeft hij heldere, degelijke en toegespitste adviezen. Gerrit publiceert geregeld over bestuursrechtelijke en omgevingsrechtelijke onderwerpen, voor verschillende tijdschriften. Zo publiceerde hij in het Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, JBPlus, BOUWRECHT, Het tijdschrift voor Bouwrechten de AB . Voor de AB annoteerde hij enige tientallen arresten van de Hoge Raad. Deze gingen vooral over de tweewegenleer, de verhouding tussen publiek- en privaatrecht, overheidsaansprakelijkheid en rechtsmachtverdeling. Daarnaast is Gerrit redactielid bij het tijdschrift De Gemeentestem en redacteur van de Kennisbank Bestuursrecht, het Sdu Commentaar Bestuursrecht, het tijdschrift Vastgoedrecht en het Tijdschrift voor Omgevingsrecht. Hij is voorzitter van de Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten. Verder geeft Gerrit lezingen en is hij docent, onder meer voor de OSR en de Grotius-opleiding.

Met de Rijksuniversiteit Groningen houdt Gerrit zich bezig met de wisselwerking tussen milieurecht en algemeen bestuursrecht, onder meer op het vlak van handhaving van het milieurecht. Zijn oratie voor de leerstoel Milieurecht in 2014 ging over zorgplichten en aansprakelijkheden onder de Omgevingswet, toegespitst op grote handhavingszaken met veel betrokken(overheids)partijen, zoals Chemiepack. Who's Who Legal - Environment 2019 vermeldt Gerrit als leading individual.

Lees meer

Meer over
Gerrit

Opleidingen
  • Universiteit Utrecht: Staats- en Bestuursrecht, Privaatrecht; Gepromoveerd op het proefschrift “Openbare zaken”
  • Universiteit Utrecht: Italiaanse taal- en letterkunde
  • Universita Degli Studi di Roma: Europees- en bestuursrecht
Toegelaten tot de orde van advocaten
  • Nederland
Lidmaatschap
  • Nederlands Arbitrage Instituut
  • Lid van de redactie van het tijdschrift De Gemeentestem, redacteur van de Kennisbank Bestuursrecht, het Sdu-commentaar Bestuursrecht, het tijdschrift Vastgoedrecht en het Tijdschrift voor Omgevingsrecht
Rechtsgebiedenregister

Gerrit van der Veen heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

 

  • Omgevingsrecht
  • Bestuursrecht


Deze registratie verplicht Gerrit elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Meer Insights

Insights

Kroniek Bestuurshandelingen

01 feb 2024 | Publicatie

Rosanne Bassie en Gerrit van der Veen in NTB 2024/6

Kroniek Bestuurshandelingen

22 sep 2023 | Publicatie

Rosanne Bassie en Gerrit van der Veen in NTB 2023/249

Kroniek Bestuurshandelingen

01 feb 2023 | Publicatie

Rosanne Bassie en Gerrit van der Veen in NTB 2023/9

Gerrit van der Veen in tijdschrift 'milieu en recht'

30 nov 2022 | Publicatie

De oogst van "Varkens in nood"