Over Henk Breeman

Henk Breeman heeft jarenlange ervaring in het materiële en formele bestuurs(proces)recht – vooral in het omgevingsrecht (ruimtelijk bestuursrecht en milieurecht), toezicht en handhaving, overheidsaansprakelijkheidsrecht en de Wet openbaarheid van bestuur. Als advocaat was Henk betrokken bij vele grote bouw-, vastgoed- en infrastructuurprojecten. Hij adviseert en procedeert onder meer over binnen- en buitenstedelijke herontwikkelingen, infrastructurele projecten, complexe ruimtelijkeordeningsvraagstukken, (aanvragen voor) Wet milieubeheervergunningen, milieueffectrapportages en handhavingsvraagstukken die hiermee samenhangen.

Cliënten waarderen Henks praktische, resultaatgerichte aanpak met aandacht voor de politiek-bestuurlijke en strategische kanten ervan. Opvallend is volgens hen ook zijn goede bereikbaarheid en snelle responstijd. Henk is vaste annotator van het tijdschrift Bouwrecht.

Lees meer