Over Jamaal Mohuddy

Jamaal Mohuddy is partner en advocaat bij AKD. Hij heeft zich toegelegd op het omgevingsrecht en, specifieker, het ruimtelijkeordenings- en milieurecht. Ook houdt hij zich bezig met het overheidsaansprakelijkheidsrecht, waar dit te maken heeft met het omgevingsrecht.

Jamaal heeft ruime ervaring met het adviseren en vertegenwoordigen van overheden en bedrijven in diverse juridische procedures bij de bestuursrechter en de civiele rechter. Denk aan geschillen rondom bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen voor (grote) bouwprojecten, en de schade die daaruit voortkomt. Daarnaast houdt Jamaal zich bezig met bestuursrechtelijke handhaving bij – onder meer – overtredingen van milieuregelgeving.

Jamaal publiceert regelmatig in diverse (wetenschappelijke) vakbladen. Daarbij ligt de nadruk op het omgevingsrecht en, in het verlengde daarvan, het bouwrecht.

Lees meer

Meer over
Jamaal

Toegelaten tot de orde van advocaten
  • Nederland
Rechtsgebiedenregister

Jamaal Mohuddy heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

 

  • Omgevingsrecht
  • Bestuursrecht


Deze registratie verplicht Jamaal elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.