Over Menno Hendriks

Menno Hendriks is advocaat bij AKD. Hij heeft zich gespecialiseerd in de civielrechtelijke aspecten van vastgoed, met een focus op bouw- en huurrecht. Daarnaast heeft hij bijzondere aandacht voor vraagstukken over kabels en leidingen.

Menno’s cliënten zijn voornamelijk (semi)overheden en (grote) ondernemingen, die hij met regelmaat adviseert en vertegenwoordigt bij de burgerlijke rechter en bij de verschillende arbitrage-instituten, zoals de Raad van Arbitrage voor de Bouw. De cliënten van Menno waarderen zijn resultaatgerichte aanpak en zijn betrokkenheid. De afgelopen jaren heeft Menno verschillende cliënten succesvol begeleid in geschil- en adviestrajecten bij bouw- en infraprojecten (UAV 2012, UAV-GC 2005). Bijvoorbeeld over meerwerk, stagnatie-/vertragingsschade, opschorting, aansprakelijkheid voor gebreken, schade aan het werk en onderhoudsverplichtingen.

Menno’s huurrechtelijke expertise bevindt zich op het snijvlak met het openbareorderecht (zoals artikel 13b Opiumwet over sluitingen van panden en standplaatsen), op het snijvlak met het onderwijsrecht (zoals de Wet op het primair onderwijs) en op het snijvlak met de Warmtewet (zie zijn annotatie in WR 2019/63). Ook is hij expert op het gebied van renovatie- en beëindigingstrajecten – bijvoorbeeld wegens afbraak en herontwikkeling – en gebreken en schade. De ervaring van Menno op het gebied van kabels en leidingen is groot. Zo begeleidde hij verschillende gemeenten bij het komen tot een Verordening voor Ondergrondse Infrastructuur (AVOI) en bij geschillen over (ondergrondse) infrastructuur en het opzeggen van duurovereenkomsten. Ook begeleidde Menno diverse grote ontwikkelaars bij vraagstukken over ligrechten en verleggingen, onder meer op basis van de Telecommunicatiewet. Verder begeleidde hij de grootste netbeheerder van Nederland in procedures over precariobelasting die over hun netwerk werd geheven.

Menno heeft meerdere gepubliceerde uitspraken op zijn naam staan. Daarin stond hij zijn cliënten succesvol bij.

Lees meer

Meer over
Menno

Opleidingen
  • Universiteit Tilburg: Rechtsgeleerdheid (Privaatrecht)
  • Universiteit Tilburg:master International Business Law
Toegelaten tot de orde van advocaten
  • Nederland
Rechtsgebiedenregister

Menno Hendriks heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

 

  • Huurrecht
  • Vastgoedrecht

 

Deze registratie verplicht Menno elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Meer Insights

Insights

Actualiteiten overheidsprivaatrecht – april 2021

07 mei 2021 | Blog

Wij zetten maandelijks de belangrijkste jurisprudentie op een rij.