Over Thomas Sanders

Thomas Sanders is expert in het handhavingsrecht. Hij staat overheden, bedrijven en burgers bij als er een bestuurlijke sanctie of straf wordt opgelegd of ingevorderd. Daarnaast helpt hij cliënten als zij een project mogelijk willen maken, of juist tegen willen houden, waarvoor een omgevingsvergunning of een andere toestemming van de overheid nodig is (het omgevingsrecht).

Thomas behandelt regelmatig handhavingszaken die de media halen. Voorbeelden van cliënten en zaken van Thomas zijn:

 • een Fortune 500 bedrijf bij dwangsommen opgelegd wegens milieuovertredingen;
 • een gemeentelijke overheid bij het ingrijpen om te voorkomen dat een kerk zou instorten;
 • een provinciale overheid bij het sluiten en opruimen van een chemisch afvalbedrijf;
 • een gemeentelijke overheid bij de sluiting van een clubhuis van een criminele motorbende;
 • een Nasdaq genoteerd bedrijf bij een boete voor het aanbieden van kansspelen opgelegd door de rijksoverheid;
 • de Minister van Justitie en Veiligheid bij de aanpak van kinderporno aanbieders;
 • de Minister van Binnenlandse Zaken bij de handhaving op vakantieparken.

Cliënten van Thomas zeggen het volgende over hem:

 • “Thomas is naast een gedreven en krachtdadig advocaat ook een prettige persoonlijkheid. Hij brengt rust en beschikt daarnaast over de gave om met humor een standpunt onweerlegbaar te maken. Urgentie wordt met urgentie opgepakt ook buiten kantoortijden. Afspraken worden altijd nagekomen. Ik zou Thomas als advocaat zeker aanbevelen.”
 • “Thomas heeft veel kennis van ons werkveld, gekoppeld met sterke technische expertise. Hij is heel toegankelijk voor vragen van cliënten, waarbij hij in staat is om complexe rechtsvragen goed uit te leggen aan niet-juristen en tegelijkertijd goed zicht te houden op het bredere niet-juridische speelveld waar wij rekening mee moeten houden. In zijn omgang met de overheid namens ons nam hij krachtdadig positie in op de merites van de zaak, terwijl hij kalm, vriendelijk en respectvol bleef - erg indrukwekkend. Ik zou iedereen die met handhaving door de overheid wordt geconfronteerd Thomas aanbevelen.”

Thomas is in 2018 gepromoveerd tot doctor in de rechten aan de Universiteit Leiden op zijn proefschrift “Invordering door de overheid”. Naast zijn werk voor AKD is Thomas docent handhavingsrecht bij het opleidingsinstituut voor de rechterlijke macht en annotator op het gebied van handhaving en invordering voor het voornaamste tijdschrift in het bestuursrecht. Hij was jarenlang voorzitter van de bezwaarschriftencommissie van de gemeente Roermond en is voorzitter van de redactie van de Kluwer Modules Algemeen Bestuursrecht.

Uitdagende handhavingscasus waar u niet uitkomt binnen de overheid? Of wordt u geconfronteerd met handhaving waarvan u twijfelt of het wel door de beugel kan? Mail of bel Thomas om erover van gedachten te wisselen.

Lees meer

Meer over
Thomas

Opleidingen
 • Universiteit Leiden: Doctoraat (PhD) bestuursrecht
 • Grotius Academie: Omgevingsrecht (cum laude)
 • Universiteit Leiden: Master Staats- en bestuursrecht
 • Universiteit van Utrecht: Master Economie (gereguleerde markten)
 • Universiteit Leiden: Master Geschiedenis (cum laude)
Toegelaten tot de orde van advocaten
 • Nederland
Lidmaatschap
 • Voorzitter Redactieraad van Wolters Kluwer Legal & Regulatory Nederland - Module Bestuursrecht
 • Bestuurslid VAR – Vereniging voor bestuursrecht
 • Bestuurslid Hulpfonds Ronde Tafel Nederland
 • Lid van de Vereniging Milieurecht Advocaten (VMA)
Rechtsgebiedenregister

Thomas Sanders heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

- Omgevingsrecht
- Bestuursrecht

Deze registratie verplicht Thomas elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.