AKD adviseert Minister van Justitie en Veiligheid over ‘bad hosters’

14 december 2018

AKD (Dennis van Tilborg en Thomas Sanders) heeft in opdracht van de Minister van Justitie en Veiligheid onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om met een bestuursrechtelijk handhavingsinstrumentarium zogenaamde 'bad hosters' aan te kunnen pakken. Bad hosters stellen illegale content zoals kinderporno en terroristische content beschikbaar op het openbare web. Als onderdeel van de opdracht heeft Thomas Sanders, advocaat op het gebied van toezicht en handhavingsrecht, Minister Ferdinand Grapperhaus en de Secretaris Generaal van Justitie en Veiligheid in persoon bijgepraat over de bevindingen en het advies.

Daarnaast heeft Sanders bij een rondetafelconferentie, belegd door de Minister en de chief compliance officers van onder meer Microsoft, Google en Facebook Nederland, en het OM, bijgepraat over de voorgestelde aanpak.

AKD-advocaten Dennis van Tilborg en Thomas Sanders hebben het Comité van Lanzarote, met afgevaardigden van de 44 landen die het Verdrag van de Raad van Europa inzake de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik hebben ondertekend, toegesproken over de resultaten van het onderzoek.

Het advies van AKD is op 13 december jl. aan de Tweede Kamer toegezonden. Lees ook meer informatie op de website van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief