Bodemverontreiniging en grondexploitatie

 9 december 2021 | Publicatie

De bepaling van de waarde van verontreinigde grond leidt regelmatig tot discussie tussen taxateurs. Bij deze waardebepaling komen echter ook juridische aspecten om de hoek kijken.

In deze bijdrage van Juridisch Actueel gaan Gerrit van der Veen en Joost Hoekstra in op een discussie over de bepaling van de waarde van verontreinigde grond in verband met grondexploitatie. Centraal daarbij staat een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“de Afdeling”) over het exploitatieplan “Automotive Campus”.

Lees het artikel hier.

De bepaling van de waarde van verontreinigde grond leidt regelmatig tot discussie tussen taxateurs. Bij deze waardebepaling komen echter ook juridische aspecten om de hoek kijken.

In deze bijdrage van Juridisch Actueel gaan Gerrit van der Veen en Joost Hoekstra in op een discussie over de bepaling van de waarde van verontreinigde grond in verband met grondexploitatie. Centraal daarbij staat een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“de Afdeling”) over het exploitatieplan “Automotive Campus”.

Lees het artikel hier.