Garanties in de rechtspraktijk

4 augustus 2015 | Publicatie

Een boek over de rol van de garantie in de rechtspraktijk, een gezamenlijk werk van AKD en Deterink onder eindredactie van Pieter Kuypers en Madeleine van Rossum (Deterink).

 

Omschrijving
Het boek betreft een tweede geheel herziene druk van het boek Garanties in de Rechtspraktijk dat inmiddels zijn waarde heeft bewezen. Het begrip garantie is diffuus en komt in verscheidene verschijningsvormen voor. Doel van dit boek is om tot een nadere definiëring van het rechtsfiguur  garanties te komen en de rechtsgevolgen te schetsen. Het boek is opgebouwd uit de drie volgende onderdelen en wordt afgesloten met een synthese op grond van de bouwstenen in de diverse onderdelen:

  1. fundamentele aspecten (rechtskarakter en rechtsgevolgen van garanties en de impliciete garantie);
  2. omkadering en algemene leerstukken (garantie in verband met: conformiteit, dwaling, onvoorziene omstandigheden. Garanties in mededingingsrechtelijk perspectief, processuele aspecten van garanties en garanties in het internationaal privaatrecht)
  3. toepassing in de praktijk (garanties bij overnames in het Nederlandse en garanties in het Engelse recht, de bankgarantie, garanties in het bouwrecht , garanties en intellectueel eigendom, consument en garantie)

Garanties in de rechtspraktijk is zowel interessant voor de jurist die in zijn praktijk met het fenomeen garantie wordt geconfronteerd, als voor de lezer die geïnteresseerd is in vorm en wezen van de garantie.

Klik hier voor bestellen en meer informatie over dit boek.

Meld u aan voor onze nieuwsbrieven