Over Iris den Bieman

Iris den Bieman is sinds 2017 advocaat bij AKD. Zij staat onder andere woningcorporaties en gemeenten bij op het gebied van de Woningwet, Wet op het overleg huurders verhuurder, het ondernemingsrecht en aansprakelijkheidsrecht. Iris kent de sectorspecifieke regels van de corporatiesector tot in detail. Waar nodig schakelt zij met de Autoriteit Woningcorporaties. Iris heeft onder meer ervaring met de geschillenprocedure prestatieafspraken en procedures met huurdersorganisaties (bijvoorbeeld over de erkenning van de huurdersorganisatie, vergoeding van kosten en benoeming huurderscommissarissen). Ook adviseert ze regelmatig gemeenten over privaatrechtelijke aansprakelijkheidskwesties, bijvoorbeeld over een gebrekkige opstal.

De praktijk van Iris is een combinatie van advieswerk en procederen. Verder publiceert Iris regelmatig over de ontwikkelingen in haar vakgebied en geeft zij diverse cursussen.

 

Lees meer

Meer over
Iris

Opleidingen
  • Universiteit Leiden: master Business Law
Toegelaten tot de orde van advocaten
  • Nederland
Rechtsgebiedenregister

Iris den Bieman heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het volgende hoofdrechtsgebied geregistreerd:

 

  • Ondernemingsrecht

 

Op grond van deze registratie is Iris verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.