Over Joost Houdijk

Joost Houdijk is advocaat bij AKD en maakt deel uit van het team Europees en mededingingsrecht. Hij adviseert en procedeert over kartelafspraken en misbruik van machtspositie. Regelmatig begeleidt hij ondernemingen bij meldingen van fusies en overnames bij de Europese Commissie en de Autoriteit Consument en Markt (“ACM”). Ook vertegenwoordigt Joost ondernemingen en overheden in procedures voor de Nederlandse rechter en het Hof van Justitie van de EU.

Naast het mededingingsrecht behoort Foreign Direct Investment (“FDI”)-regelgeving tot zijn specialiteit. Ook houdt Joost zich in zijn praktijk bezig met de EU-verkeersvrijheden, het EU-vervoersrecht en het consumentenbeschermingsrecht.

Cliënten waarderen Joost zijn scherpe analyse van de onderliggende juridische vraagstukken en zijn vermogen om zich in te leven in de specifieke situatie van de organisatie(s) in kwestie. Zij zien hoe hij altijd streeft om met volledige inzet en creativiteit het maximale uit een zaak te halen.

Recente werkzaamheden

Joost heeft recent een succesvolle ACM-concentratiemelding begeleid betreffende de overname van NDC Mediagroep door Mediahuis. Joost heeft een aantal zorgondernemingen bijgestaan in een kartelonderzoek van de ACM dat zonder enige inbeschuldigingstelling van de betrokken organisaties is afgerond. Joost heeft verder Denkavit bijgestaan in diens succesvolle overname van Nutrifeed van FrieslandCampina.

Opleidingen, activiteiten en lidmaatschappen

Joost doceert regelmatig aan universiteiten en private onderwijsinstituten, zoals de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij heeft een groot aantal publicaties op zijn naam staan in tientallen nationale en internationale tijdschriften. Ook werkt Joost mee aan de publicatie van boeken en rapporten. In 2009 is Joost gepromoveerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen op een proefschrift over de omgang met publieke belangen in het mededingingsrecht.

Daarnaast zit Joost zit al geruime tijd in de redactie van het meertalige Benelux tijdschrift Le Droit des Affaires/Het Ondernemingsrecht (“DAOR”) dat zich richt op alle facetten van het economisch en ondernemingsrecht. Joost is verder lid van de International Bar Association (“IBA”), de International Association of Young Lawyers (“AIJA”), de Vereniging voor Mededingingsrecht en de Nederlandse Vereniging voor (Burgerlijk) Procesrecht

Lees meer

Meer over
Joost

Opleidingen
  • Radboud Universiteit Nijmegen: Nederlands Recht,  Internationaal en Europees Recht
  • Radboud Universiteit Nijmegen: Promotie in Mededingingsrecht 
Toegelaten tot de orde van advocaten
  • Nederland
  • België
Lidmaatschap
  • International Bar Association (IBA)
  • Vereniging voor Mededingingsrecht
  • AIJA (International Association of Young Lawyers)

 

Rechtsgebiedenregister

Joost Houdijk heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

 

  • Economisch ordeningsrecht (subexpertise Mededingingsrecht)
  • Ondernemingsrecht (subexpertises Agentuur en distributie en Fusies en overnames)


Deze registratie verplicht Joost elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.